Home

  Jaarverslag 2016

  Bestuurlijke Organisatie

  De KNLTB heeft grote waardering voor de enorme inzet van de vele vrijwilligers in de tennissport. Elke vrijwilliger is van grote waarde voor de tennissport in Nederland. Of het nu gaat om verenigingsvrijwilligers of bestuurlijke vrijwilligers binnen de KNLTB zoals het Bondsbestuur, de Districtsraden of de Ledenraad, al deze mensen zorgen met hun kennis, passie en ervaring dat tennis tot een van de grootste sporten van Nederland behoort. De KNLTB dankt hen dan ook zeer voor alle inzet het afgelopen jaar.

  Bestuurlijke organisatie

  De KNLTB heeft als vereniging een bijbehorende verenigingsstructuur. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast, dat  vervolgens door de Ledenraad wordt getoetst. Voor het uitdragen van het beleid richting de verenigingen zijn er de Districtsraden, de ambassadeurs van het Bondsbestuur. Daarnaast zijn de Districtsraden de ogen en oren van het Bondsbestuur. De Ledenraad, het Bondsbestuur en de Districtsraden bestaan geheel uit vrijwilligers. 
  Het bestuurlijke organisatiemodel ziet er als volgt uit:

  1.Intern


  a. Bestuurlijk:

  • Toezichthoudende Ledenraad.
  • Beleidsvormend en voorwaardenscheppend Bondsbestuur.
  • Districtsraden als ambassadeurs en ‘ogen en oren’ voor beleid KNLTB.
  • Verenigingsbesturen.

  b. Uitvoerend:

  • Beroepsorganisatie.
  • (Landelijke c.q. Districts)werkgroepen.

  c. Adviserend en klankbord

  • Expertgroepen met experts op deelgebieden. Dit zijn informele groepen die een advies- en klankbordrol vervullen voor het Bondsbestuur voor de belangrijkste beleidsgebieden.
  • Deskundigheidsgroepen. Deskundigheidsgroepen zijn informele groepen binnen de Ledenraad, die informerend en opiniërend zijn richting het Bondsbestuur en de Beroepsorganisatie. De deskundigheidsgroepen spelen een adviserende rol bij de besluitvorming van de Ledenraad en fungeren als klankbord voor het Bondsbestuur.

   

  2. Extern


  De KNLTB onderhoudt contacten met de diverse nationale en internationale sportorganisaties en koepelorganisaties, waaronder NOC*NSF, de ITF en Tennis Europe. Diverse werknemers en vrijwilligers van de KNLTB hebben zitting in verschillende stuurgroepen en klankbordgroepen bij NOC*NSF. Bij belangrijke (maatschappelijke) dossiers wordt nauw samengewerkt met NOC*NSF. Alle nieuwe medewerkers van de KNLTB volgen een introductieprogramma van NOC*NSF voor medewerkers in de sport.