Home

  Jaarverslag 2016

  Medische zaken

  Net zoals andere jaren verzorgden de bondarts en fysiotherapeuten in 2016 intensieve medische begeleiding tijdens grote tennisevenementen op Nederlandse bodem en op grote toernooien waar spelers Nederland vertegenwoordigden. Verder werd met voorlichtingssessies voor de nationale selecties op het Nationaal Trainingscentrum van de KNLTB in Almere extra aandacht besteed aan bestrijding van dopinggebruik en actuele dopingregels en aan voeding en eetgedrag. Bondsarts Babette Pluim nam verder in november in Lausanne als lid van het zogenoemde IOC Expert Panel deel aan de ‘IOC Consensus Meeting on Pain Management in Athletes’, een symposium van het IOC voornamelijk over pijn bij atleten en bestrijding ervan. En blessurepreventie bij tennissers was een duidelijk speerpunt van de medische staf in 2016, met centrale focus op de voorbereiding en bouw van TennisReady, een app ter voorkoming van blessures.

  Blessurepreventie: TennisReady

  Blessurepreventie heeft in de loop der jaren steeds meer aandacht gekregen van de KNLTB. Tennis is bewezen een sport die mensen tot in lengte van jaren kunnen blijven beoefenen. Het is dus ook een sport die voor mensen boven de 45 jaar zeer geschikt is om lang plezier aan te beleven en een mogelijkheid biedt om fit te blijven. In 2016 werd door de Universiteit van Sydney nog eens onderstreept wat de tennissport kan betekenden voor de gezondheid.

  Met name bij de 45-plussers vormen blessures echter ook een belangrijke reden om met tennis te stoppen en dus is adequate blessurepreventie van belang. Intensief onderzoek en overleg met betrokkenen als tennisleden, tennistrainers en experts in het vakgebied heeft geleid tot een app waarmee zowel op de baan als thuis oefeningen kunnen worden gedaan die de kans op blessures aanzienlijk verkleinen. De app, onderdeel van de KNLTB.ClubApp, is in het voorjaar van 2017 klaar om aan de eerste tests te worden onderworpen.

   

  Medische begeleiding

  In 2016 werd (para)medische begeleiding verzorgd door de bondsarts en/of fysiotherapeuten tijdens de N(R)K, N(O)JK, N(O)VK, WJC, de World Team Cup rolstoeltennis, de Ricoh Open, het ABN AMRO WTT, de Paralympische Spelen, de Davis Cup en de Fed Cup. En er was medische begeleiding op het NTC in Almere, waar het (para)medische begeleidingsteam van de spelers naast de bondsarts bestond uit een sportfysiotherapeut, een sportdiëtist en een sportpsycholoog (op indicatie), in nauwe samenwerking met de tennistrainers, conditietrainers en een videoanalist. Verder was ook een medisch symposium voor sportfysiotherapeuten en conditietrainers een initiatief vanuit de bond. Bondsarts Babette Pluim organiseerde in december het symposium ‘Training en Blessures: hoeveel is teveel?’ en behandelde daarin uitvoerig de balans tussen belasting en belastbaarheid van talentvolle jeugdspelers.

   

  Voeding

  De KNLTB gaf in 2016 voorlichtingsbijeenkomsten over voeding. Onder leiding van sportdiëtiste Anne-Marijke Ambergen en in samenwerking met de bondsarts werden in het Nationale Trainingscentrum Almere bijeenkomsten georganiseerd, bedoeld voor de spelers van de nationale selecties, hun ouders en hun trainers. De bijeenkomsten zijn onderdeel van de zogenoemde Doorlopende Leerlijn Voeding van NOC*NSF. Op dezelfde dag werd voor de technische staf van het NTC een aantal workshops gegeven over voeding, lichaamssamenstelling en eetgedrag onder leiding van sportpsycholoog Karin de Bruin.

   

  Doping

  De KNLTB zet zich in om dopinggebruik binnen de tennissport te voorkomen. Actieve preventie en voorlichting aan (ouders van) spelers zijn hierbij van groot belang. Om die reden werden eind 2016 drie dopingvoorlichtingssessies gehouden in het NTC Almere. Laila Spruijt van de Dopingautoriteit gaf een presentatie aan de spelers, hun ouders, trainers en coaches over de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport. Voorlichting is er ook online. Op de anti-doping pagina op de KNLTB website staat het jaarlijks geactualiseerde Dopingreglement. Tevens vind je hier een voorlichtingsfilmpje over Dopingvrije sport en de meest gestelde vragen met betrekking tot doping en dopingcontroles. 

  Dopingcontroles hebben in 2016 plaatsgevonden tijdens alle nationale evenementen en de grootste jeugdevenementen van de KNLTB. De bondsarts bezocht bovendien de Anti-Doping Conferentie van de Europese Unie op 15 juni 2016 in Amsterdam.