Home

  Jaarverslag 2016

  Bondsbestuur

  Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen, stelt het beleid vast en controleert de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie en de diverse vrijwilligers. Daarnaast informeert het Bondsbestuur de Ledenraad en legt het verantwoording af aan dezelfde Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad. 

  Het Bondsbestuur hecht aan een transparante werkwijze binnen de gehele KNLTB en wil in dit jaarverslag dan ook op hoofdlijnen verantwoording afleggen voor de wijze waarop zij in 2016 invulling gaf aan haar taken en verantwoordelijkheden.

  Samenstelling en nevenfuncties

  Het Bondsbestuur bestond eind 2016 uit:

  • Rolf Thung, Voorzitter (benoemd in december 2010)
  • Wolfgang Born, Penningmeester (benoemd in juni 2016)
  • Annemiek Wissink, Secretaris (benoemd in december 2016)
  • Steven Bannink, Bestuurslid Wedstrijdtennis (benoemd in december 2014)
  • Marcel Boots, Bestuurslid Algemene Zaken (benoemd in juni 2012)
  • Dorien Everaars-Croiset van Uchelen, Bestuurslid Breedtetennis (benoemd in juni 2013)
  • Eric Wilborts, Bestuurslid Toptennis (benoemd in december 2016)

  Klik hier voor het overzicht van nevenfuncties van de KNLTB Bondsbestuursleden.

   

   

  Eigen functioneren

  Jaarlijks evalueert het Bondsbestuur haar eigen functioneren en de samenwerking met de Directie en de Beroepsorganisatie. Dit gebeurt in een speciale vergadering van het Bondsbestuur. Deze vergadering heeft in december 2016 plaatsgevonden. Binnen het Bondsbestuur zijn de aandachtsgebieden verdeeld, waardoor het opereert als een collegiaal bestuur.

  Het Bondsbestuur vergaderde in 2016 elf keer. Bij alle reguliere vergaderingen is een afvaardiging van de Directie en de Manager Bestuurlijke Zaken aanwezig geweest. Incidenteel (bij de behandeling van specifieke agendapunten) werden zij bijgestaan door verantwoordelijke managers. Daarnaast heeft het Bondsbestuur diverse ‘heidagen’ gehouden om te spreken over de visie en vaststelling van beleid. 

   

  Belangrijke dossiers

  In 2016 behandelde het Bondsbestuur een aantal dossiers. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Competitie Nieuwe Stijl
  • ICT Kernsysteem inclusief ledenadministratiesysteem KNLTB.Club en de KNLTB ClubApp
  • Permanente Ontwikkeling voor tennistrainers
  • Nationaal Tennis Centrum
  • Certificering van tennisscholen om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van de beste tennisopleidingsinstituten voor jonge talenten
  • Tenniskids
  • Tenniskids@school
  • Integriteit
  • Strategisch beleidsplan 2016-2021

   

  Alle bestuursfuncties binnen de KNLTB zijn onbezoldigd en worden vervuld op basis van vrijwillige inzet.