Home

    Jaarverslag 2016

    IT landschap

    In 2016 is onderzoek gedaan naar het vervangen van het kernsysteem ServIT door een nieuw ICT-applicatielandschap. Dit onderzoek heeft geleid tot projectvoorstel ‘TennisNet’ dat in september 2016 is goedgekeurd door de Ledenraad. De transitie zal worden gerealiseerd via vier samenhangende deelprojecten welke zijn gestart op 1 november 2016. 

    Het project heeft voor de eerste fase (uitfaseren ServIT) een verwachte doorlooptijd van een jaar. Na de overgang naar het nieuwe kernsysteem zullen in 2018 diverse vervolgprojecten worden gerealiseerd om optimaal gebruik te gaan maken van het nieuwe ICT-applicatielandschap.