Home

  Jaarverslag 2016

  Ledenraad

  De Ledenraad bestaat uit 45 personen en vertegenwoordigt de leden van de KNLTB. De ledenraadsleden worden elke twee jaar gekozen door de verenigingen tijdens de districtsvergaderingen. Vertegenwoordiging van de leden door de Ledenraad komt in de praktijk neer op minimaal twee jaarlijkse bijeenkomsten om onder meer geïnformeerd te worden door het Bestuur over het beleid en om dat beleid te toetsen. Eenmaal gekozen door de verenigingen, vervult de Ledenraad deze functie zonder last of ruggespraak richting de verenigingen.

   

  Samenstelling

  De Ledenraad vertegenwoordigt alle verenigingsleden uit de districten en bestaat uit 45 leden. Klik hier voor de actuele samenstelling van de Ledenraad.

  Klik hier voor de samenstelling van de Ledenraad.

   

  Eigen functioneren

  De Ledenraad kwam in 2016 vier keer in formele vergadering bijeen. Twee keer ging het om de halfjaarlijkse reguliere vergaderingen in juni en december en  twee keer was het een besloten formele vergadering, over het ICT-kernsysteem en het Nationaal Tennis Centrum. De agenda en verslagen van de formele (openbare) vergaderingen werden digitaal beschikbaar gesteld aan de Ledenraad, het Bondsbestuur, Districtsraden, verenigingen, persoonlijke leden en functionarissen. In maart en oktober werden verder klankbordbijeenkomsten georganiseerd met een meer informerend en opiniërend karakter.

   

  Belangrijke dossiers

  In 2016 boog de Ledenraad zich over een aantal dossiers. De belangrijkste op een rij :

  • ICT Kernsysteem
  • Nationaal Tennis Centrum
  • Competitie Nieuwe Stijl 
  • Financiën
  • Reglementen
  • Benoemingen