Home

  Jaarverslag 2016

  Maatschappelijke thema’s

  Veiliger Sport Klimaat

  Sport is gezond, het biedt miljoenen mensen dagelijks plezier en levert geweldige momenten op. Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ander ongewenst gedrag. Hoewel in de tennissport relatief weinig excessen voorkomen, is het belangrijk dat waarden en normen in het tennis gewaarborgd blijven en de kans op onacceptabel gedrag zo klein mogelijk blijft. Dat uitgangspunt sluit vrijwel naadloos aan bij het gesubsidieerde actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat, waarin NOC*NSF en een groot aantal sportbonden al enkele jaren in opdracht van het ministerie van VWS samenwerken om excessen zo veel mogelijk te voorkomen en sportplezier te stimuleren. 

  Tennis is weliswaar geen contactsport met de bijbehorende fysieke duels tussen spelers, maar veel wedstrijden worden wel zonder scheidsrechter gespeeld. Discussies tussen betrokkenen met verschillende belangen kunnen de sfeer op de baan sterk beïnvloeden. Het is belangrijk dat verenigingen alert blijven en actief beleid voeren om  de sfeer voor alle betrokkenen op en om de baan positief en sportief te houden. De KNLTB en de verenigingen dragen daar samen zorg voor. Samen met verenigingen willen we ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

  Belangrijke projecten waar in 2016 de focus op lag en die aansluiten bij het project Naar een Veiliger Sportklimaat, zijn ‘Fair Play’ en het KNLTB-keurmerk ‘Spelregelproof’, dat clubs kunnen verdienen. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de doelgroepen verenigingsbestuurders, ouders en trainers.  

   

  Gezonde sportkantine

  De KNLTB is zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl. Gezondheid in het algemeen en gezonde voeding in het bijzonder  is nu eenmaal onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud. Bij de maatschappelijke rol van de tennisvereniging past dan ook een verantwoord aanbod van eten en drinken in de kantine. Dat kan met kleine stappen en hoeft niet ingewikkeld te zijn. In 2016 zijn verenigingen via diverse (communicatie)middelen geïnformeerd over de mogelijkheden, zoals het langzaam invoeren van gezondere opties in het aanbod, naast de gebruikelijke snacks. 
    
  Bij een verantwoord kantinebeleid kan natuurlijk ook alcoholgebruik niet onbenoemd blijven. De regels zijn duidelijk, maar die correct toepassen en handhaven is nog steeds een uitdaging. Door middel van informatievoorziening, het organiseren van bijeenkomsten ‘Verantwoord Alcoholgebruik’ met kinderarts Nico van der Lely en de campagne ‘Blijf Helder’ worden clubs geïnformeerd en ondersteund om dit thema op de club aan te pakken.

   

  Duurzaamheid(sregeling) 

  Op 1 januari 2016 ging de subsidieregeling energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties van start. Het is de opvolger van de Ecotaks-regeling, waarmee een percentage belasting over de energiekosten kon worden teruggevraagd, soms oplopend tot 50 procent. De nieuwe regeling werkt anders. Clubs kunnen bij investeringen in verduurzaming van de accommodatie en energiebesparende maatregelen, aanspraak maken op steun in de vorm van subsidie. Het belangrijkste doel van deze regeling is het stimuleren van duurzaam energiebeleid bij sportverenigingen en –stichtingen, aansluitend op landelijk beleid om het energieverbruik en de uitstoot van CO2 in Nederland terug te dringen. 

  Het jaar 2016 draaide in dit opzicht deels om duidelijke voorlichting. Verenigingen werden geïnformeerd over het thema duurzaamheid in het algemeen, de regeling, de aanvraag en de kansen die de regeling biedt.  In het najaar zijn drie themabijeenkomsten over ledverlichting en duurzaamheid georganiseerd, waar meer dan 200 geïnteresseerden op af kwamen. En tennisclubs kregen ook informatie over dit thema  tijdens duurzaamheidsbijeenkomsten georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in samenwerking met NOC*NSF. Deze bijeenkomsten sloten zo veel mogelijk aan bij de situatie in de betreffende regio. De belangstelling bij openstelling van de regeling op 1 januari 2016 was overweldigend. De aanvragen overschreden het jaarlijkse budget van 6 miljoen euro (sportbreed) binnen een week.

   

  Kernsport in Gelderland

  De provincie Gelderland heeft de ambitie om een vooraanstaande provincie te zijn op het gebied van top- en breedtesport. Met het programma ‘Gelderland Sport!’ hoopt het deze ambities kracht bij te zetten voor de toekomst. Tennis is in 2015 benoemt tot 6e kernsport in Gelderland en de KNLTB heeft dan ook een belangrijke rol in dit sportakkoord. In de eerste maand van 2017 tekende de provincie een convenant met de KNLTB en meer dan 80 andere partijen om de samenwerking extra kracht bij te zetten. Door deze samenwerking op provinciaal niveau zijn al unieke activiteiten tot stand gekomen voor en met Gelderse inwoners:

  • De Arnhemse Spelen was de afsluiting van het School Club-project in Arnhem. Tijdens dit project zorgden Menzis, de KNLTB, de provincie Gelderland en het Sportbedrijf Arnhem, in nauwe samenwerking met negen tennisverenigingen, ervoor dat ruim 3.000 Arnhemse kinderen via Tenniskids@school kennis maakten met tennis.
  • Basisscholen hebben schooltennispakketten ontvangen om kennis te maken met Tenniskids voor, tijdens en na schooltijd.
  • Er zijn nieuwe beachtennis-locaties gekomen door een samenwerking aan te gaan met al bestaande beach-accommodaties. 
  • Er zijn diverse locaties en verenigingen die G- en rolstoeltennissers omarmd hebben en deze sporters de mogelijk geven om de tennissport te beoefenen.