Home

    Jaarverslag 2016

    Districten

    De Districtsraad is verantwoordelijk voor het vertalen, uitdragen en zo nodig uitvoeren van het door het Bondsbestuur vastgestelde beleid. Elk district (15 districten in totaal) kent een eigen raad.

    De Districtsraad is de oren en ogen van het Bondsbestuur in zijn district en informeert en geeft feedback aan het Bondsbestuur over de reacties op de uitvoering van het beleid, de knelpunten bij de uitvoering, de succesvolle en minder succesvolle activiteiten en alle andere informatie die nuttig is voor het Bondsbestuur. De Districtsraad heeft een Districtswerkgroep Evenementen die gericht is op uitvoering van specifieke taken, activiteiten en evenementen op districtsniveau.

    Bekijk hier de samenstelling van de Districtsraad.