Home

  Jaarverslag 2016

  Marketing

  De KNLTB heeft een missie: meer tennissers meer laten tennissen. Om deze missie te volbrengen is het van belang om zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van onze leden. En om dat te doen, is kennis nodig. Kennis over de wensen en meningen van tennisleden en dus doet de KNLTB daar continu onderzoek naar. Dat onderzoek leverde al tal van nieuwe inzichten op en die vormden weer de basis voor een groot aantal nieuwe initiatieven voor diensten en producten. In dit hoofdstuk worden de vier belangrijkste nieuwe initiatieven van 2016 op een rij gezet.

  1. Funmasters

  (doelgroep 13-17 jaar)

  In 2016 zijn 80 clubs gestart met Funmasters. Funmasters is een leuke, gezellige, sportieve tennisvrijdag voor iedereen tussen de 13 en 17 jaar. Tijdens Funmasters kunnen deelnemers samen met vrienden verschillende tenniswedstrijdjes spelen en coole, leuke tennisspelletjes doen. Als afsluiting kan daarna gezellig samen een hapje gegeten en  een glaasje gedronken worden. Funmasters wordt één keer per maand op verschillende locaties in het land georganiseerd door de KNLTB in samenwerking met verschillende tennisverenigingen. De dag wordt helemaal ingericht naar de wensen van de jeugd met verrassende, nieuwe tennisvormen. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. De pilot-fase van Funmasters in 2016 bleek een succes en het programma wordt in 2017 dan ook landelijk uitgerold.  

   

   

  2. Tennis Fit

  (doelgroep 45+)

  Bijna de helft van alle tennisleden is ouder dan 45 jaar. De  uitstroom in deze groep is echter relatief groot, onder meer door blessures. Daarom heeft de KNLTB speciaal voor deze doelgroep het programma Tennis Fit ontwikkeld. Het is een tennisprogramma met de nadruk op gezondheid en blessurepreventie, waardoor senior-plus-leden zo lang mogelijk plezier kunnen beleven aan de tennissport.  Bij tennisleden boven de 45 jaar is blessurevrij blijven immers van veel groter belang dan bij jongere doelgroepen.

  Daarnaast is het voor deze groep belangrijk om de speelcirkel van tennismaatjes te vergroten, waardoor uitval in een groepje gemakkelijker opgevangen kan worden. Uit onderzoek is verder gebleken dat deze groep ook open staat voor les gericht op verbetering van de tennisvaardigheden. Tennis Fit bestaat uit drie hoofdelementen:

  • De 8-lessenkaart – aanbod van 8 lessen, met naast de focus op tactische vaardigheden ook veel aandacht voor blessurepreventie.
  • Trainers toss – tossen onder begeleiding van een tennisleraar.
  • Expert meetings – een specialist geeft onder meer tips over gezondheid en blessurepreventie.

  In 2016 is er een pilot Tennis Fit gedraaid bij 9 verenigingen. Deze pilot leverde vele positieve reacties op, van zowel de verenigingen, de tennisleraren als de deelnemers. Daarom wordt vanaf 2017 Tennis Fit landelijk uitgerold, zodat zoveel mogelijk senior+ leden lang plezier in het tennis kunnen houden.

   

  3. Tennis Credits 

  Naast Funmasters en Tennis Fit is de KNLTB in 2016 gestart met de pilot Tennis Credits. Deze pilot loopt tot oktober 2017 in de steden Zwolle, Amersfoort en Dordrecht. Met dit principe kunnen gebruikers een tegoed kopen om vijf of tien keer vrij te tennissen bij de deelnemende verenigingen. Op deze manier zitten tennissers niet vast aan een lidmaatschap en kunnen ze toch ervaren hoe het is om (weer) te tennissen bij een KNLTB-tennisvereniging.

  Gebruikers van Tennis Credits krijgen een tijdelijke pas waarmee ze via het digitale KNLTB-afhangbord op de vereniging een baan kunnen afhangen. Gebruikers kunnen voor € 35,- vijfmaal (half jaar geldig) en voor € 55,- tien keer (één jaar geldig) de baan op. Ze hebben de mogelijkheid om bij verschillende clubs het tegoed te verzilveren, zodat ze niet afhankelijk zijn van één vereniging.

  Met Tennis Credits bereikt de KNLTB een doelgroep die het tennisspel wil (her)beleven zonder direct gebonden te zijn aan een lidmaatschap. Ook kunnen tennissers zo bekijken bij welke tennisvereniging zij zich het meest thuis voelen, om later eventueel lid te worden. De KNLTB speelt met Tennis Credits in op de veranderende wensen en behoeften van tennissers, die uit meerdere onderzoeken naar voren kwamen. 

   

  4. Padel    

  Padel is een racketsport met veel kenmerken van squash en tennis. Deze combinatie staat garant voor snelle en spannende rally’s. De dynamiek van padel wordt nog eens extra versterkt doordat de wanden in het spel betrokken mag worden. De sport is nog relatief onbekend in Nederland, maar sterk in opkomst. De KNLTB werkt sinds begin 2016 aan de ontwikkeling van padel in Nederland. Dit doen we onder meer door promotie van de sport en het organiseren van een padelcompetitie en padeltoernooien. In 2016 is er voor het eerst een padelcompetitie georganiseerd, waaraan 65 teams uit het hele land deelnamen.

   

   

   

  Beachtennis

  Het aantal KNLTB beachtennistoernooien laat een sterke groei zien, van 20 in 2015 naar 54 in 2016. De verwachting voor 2017 is dat er 90 beachtennistoernooien zullen worden georganiseerd. Oorzaak voor deze groei is een verbeterde structuur (d.m.v. introductie handboek en ranglijst) en het feit dat de KNLTB alle organisatoren persoonlijk heeft gesproken en geadviseerd om hun toernooi aan te melden voor de KNLTB kalender. Daarnaast was de KNLTB medeorganisator van het NK Beachtennis in Den Haag, waaraan  ruim 220 beachtennissers deelnamen. In tegenstelling tot voorgaande edities werden er voorafgaand aan de NK acht verschillende kwalificatietoernooien gehouden voor de dames- en herendubbel, waar een deelnamebewijs voor de NK gewonnen kon worden. 

   

   

  Market Intelligence

  De KNLTB heeft in 2016 veel onderzoeken en analyses uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de tennissport en in de wensen en behoeften van zijn leden en verenigingen. Verscheidene malen is onderzoek uitgevoerd in samenwerking met externe partijen zoals Markteffect, VODW, Hypercube en NOC*NSF. Daarnaast voeren we in toenemende mate onderzoek uit via ons eigen KNLTB Ledenpanel. Wil jij graag je mening geven over diverse onderwerpen binnen de tenniswereld? Meld je dan hier aan. 

  Een van de grootste onderzoeken van 2016 werd uitgevoerd in samenwerking met VODW. Het doel was om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor  de KNLTB om bij te dragen aan de doelstelling om nog meer mensen meer te laten tennissen. Centraal stond hierbij een herdefiniëring van de relatie van de KNLTB met tennissers en tennisaanbieders, maar ook de  effectiviteit van het huidige afdrachtsmodel van verenigingen aan de bond. Begin 2017 zijn de eerste resultaten gepresenteerd door VODW en in de loop van 2017 zullen deze verder worden gedeeld.       

  Naast de genoemde onderzoeken op initiatief van de KNLTB zelf, is de bond als consortiumpartner aangesloten bij twee meerjarige projecten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), te weten ‘Lid van de Club’ en ‘Bereikbaarheid van Sportvoorzieningen en Sportdeelname’. Bij beide projecten zijn ook andere sportbonden betrokken.