Home

    Jaarverslag 2016

    Strategische doorkijk

    In de Strategische Doorkijk zijn de ambities en doelstellingen van de KNLTB voor de komende jaren vastgelegd. De KNLTB wil heel Nederland zowel actief als passief laten genieten van tennis. Om dit te bereiken zet de KNLTB zich in om méér mensen méér te laten tennissen én meer mensen te laten genieten van Nederlands toptennis.

    De ambitie van de tennisbond voor de periode 2015-2020 is Nederland Tennist, waarbij de KNLTB zich richt op alle tennisliefhebbers in Nederland. De KNLTB concentreert zich op twee strategische kernpunten, het vergroten van het aantal tennissers en tennisliefhebbers en Nederland moet een top tien tennisland worden. De KNLTB moet daarin als motor fungeren, in alles moeten we de aanjager zijn.