Home

  Jaarverslag 2016

  Voorwoord

  Nederland telt meer dan een miljoen mensen die regelmatig op de tennisbaan staan, waarvan er bijna 600.000 lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Ruim 100.000 enthousiaste vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor één van de 1.700 tennisverenigingen die ons land rijk is. Nederland kan daarom met recht een tennisland genoemd worden. 

  Toch zien we de rol van (onze) sport in de samenleving veranderen. De sociale rol van traditionele verenigingen neemt af en er worden andere eisen gesteld aan het tennisaanbod. Als aanjager van tennis in Nederland wil de KNLTB alle partijen die bij onze sport betrokken zijn, inspireren en verbinden. Samen leggen we het fundament voor een duurzaam tennisklimaat.

  Dit doen we door innovaties in onze sport door te voeren, zoals de KNLTB ClubApp of binnen het project Competitie Nieuwe Stijl. Daarnaast stimuleren we verenigingen om zich open te stellen voor nieuwe groepen tennissers, bijvoorbeeld door de introductie van nieuwe lidmaatschapsvormen en nieuwe spelvormen zoals beachtennis en padel.

  In 2016 hebben we verschillende grote stappen gezet in de ontwikkeling van onze organisatie en de manier waarop tennis in Nederland is georganiseerd. In dit jaarverslag gaan wij hier uitvoerig op in en geven we toelichting bij ontwikkelingen binnen verschillende aandachtsgebieden.

  Wij sluiten 2016 af met een positief gevoel en kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Namens het KNLTB Bondsbestuur en de KNLTB Beroepsorganisatie willen we iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar op enige wijze heeft ingespannen voor de tennissport in Nederland. Met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat tennis in Nederland ook de komende jaren blijft floreren.

  Erik Poel, algemeen directeur KNLTB 
  Eric Wilborts, vice-voorzitter KNLTB